Reply

ReadyShare SMB1-fel

Bibido
Luminary

ReadyShare SMB1-fel

Jag kopplade USB-lagring till min router och jag får följande fel nedan när jag försöker ansluta. Jag uppdaterade till senaste firmware med det hjälpte inte.

""Systemfel 384 har uppstått.""

Du kan inte ansluta till fildelningen eftersom den inte är säker. Den här delen kräver det föråldrade SMB1-protokollet, vilket är osäkert och kan avslöja ditt system för attacker. Ditt system kräver SMB2 eller högre. Mer information om hur du löser problemet kan du se här: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=852747

Message 1 of 1
Discussion stats
  • 0 replies
  • 827 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation