Discussion stats
  • 0 replies
  • 117 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation
Top Contributors
Reply
Highlighted
Follower

Geen internet

Na aansluiten van Wifi basis station en twee satellieten, wel Wifi connectie maar geen internet! Tevens geeft systeem op tel foutmelding dat bron niet betrouwbaar is!
Message 1 of 1