Discussion stats
  • 0 replies
  • 327 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation
Top Contributors
Reply
Highlighted
Aspirant

Herstellen van een non-fresh disk in een ReadyNAS Ultra 4 - RAID 5 array

Ik heb problemen met deze RAID 5 array. In de eerste instantie veroorzaakt door Smart Disk errors op de eerste twee disks. Ik was te laat met het vervangen van de disk(s), waarbij deze twee disks - ongelukkig genoeg - tegelijk uitvielen. De array werd daardoor onbruikbaar en was dus niet zo maar te herstellen door synchronisatie met vervangende disks.

 

Ik heb de eerste schijf (disk 0) kunnen clonen en zo een recovery voor deze schijf kunnen uitvoeren. Na het plaatsen van deze gekloonde disk bleek onverwachts de vierde disk (disk 3 in de log) uit te vallen (zie verwijzing: non-fresh disk kicked from array). Let wel: disk 1 (de tweede disk) is op dat moment niet geplaatst, omdat deze door smart disk errors nog onbruikbaar is, maar de unit moet met drie van de vier schijven wel kunnen werken (echter zonder redundantie).

 

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: RAID conf printout:

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: --- level:5 rd:4 wd:3

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: disk 0, o:1, dev:sda5

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: disk 2, o:1, dev:sdb5

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: disk 3, o:1, dev:sdc5

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md2: detected capacity change from 0 to 5986692759552

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md2: unknown partition table

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md: bind<sdc6>

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md: bind<sdb6>

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md: kicking non-fresh sdc6 from array!

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md: unbind<sdc6>

Apr 24 11:24:17 Serenia kernel: md: export_rdev(sdc6)

 

Bij het nazoeken op het internet heb ik onderstaande verklaring gevonden voor een non-fresh disk.

 

This can happen after an unclean shutdown (like a power fail). Usually removing and re-adding the problem devices will correct the situation:

/sbin/mdadm /dev/md0 --fail /dev/sda5 --remove /dev/sda5

/sbin/mdadm /dev/md0 --add /dev/sda5

 

Echter zo ver mij bekend heb ik geen unclean shutdown gedaan. Tevens is het verwarrend in de log, disk 3:sdc5 non-fresh lijkt te worden gemeld in verwijzing naar disk:sdc6.

 

Mijn vraag is hoe ik deze situatie op de juiste manier kan herstellen. Is het veilig om de commando’s uit te voeren zoals ik heb gevonden op het internet en zo ja in verwijzing naar welk device: sdc5 of sdc6? Of moet ik hier anders mee omgaan? Ik heb via SSH toegong om de commando’s uit te kunnen voeren.

 

Op te merken valt dat deze vierde disk (disk 3) geen smart disk errors heeft en dus gewoon bruikbaar moet zijn. Tevens kan ik melden dat na het klonen van disk 0, een deel van de shares weer beschikbaar zijn, maar het beschikbaar komen van de andere shares is waarschijnlijk afhankelijk van de toegong tot disk 3. Als de shares weer beschikbaar zijn ga ik eerst een recente backup maken, voordat ik de unit weer redundant ga maken.

 

PS als disk 3 weer beschikbaar is, dan is de unit nog niet redundant, maar dan kan ik disk 1 twee vervangen en door synchronisatie de unit weer redundant maken.

Model: RNDU4000|ReadyNAS Ultra 4 Chassis only
Message 1 of 1