Discussion stats
  • 0 replies
  • 74 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation
Top Contributors
Reply
Highlighted
Follower

Max gebruik GB's in te stellen in de N

Ik ben bezig een SIM kaart te kiezen. Na overschrijding van van het maximum GB/maand, worden verdere MB's heel duur. Is het mogelijk in de Nighthawk zelf het maximum vebruik in te stellen. Dus dat je dit niet via app of via het scherm ziet, maar zelf actief verder verbruik

Model: MR2100|Mobiler Router Nighthawk M2
Message 1 of 1