Reply

VPN IPV6 op R7000

Japio
Aspirant

VPN IPV6 op R7000

Hoi Community,

Ik heb echt even stap voor stap hulp nodig want ik kom er niet uit.
Ik heb een IPV6 (IPV4NAT) internetaansluiting met een router van de ISP.
Daar heb ik bekabeld mijn R7000 Nighthawk op aangesloten.
Nu wil ik graag via VPN mijn camera's (die zijn strikt ipv4) kunnen bekijken.

Ik heb IPV6 enabled met een automatische configuratie.
Op de ISP router heb ik de R7000 een statische plek gegeven.
De prefix is al statisch dus heb ik volgens mij een statisch WAN adres.

VPN heb ik ingeschakeld maar die maakt een config bestand met een DDNS van Netgear (heb ik ingeschakeld) wat linked aan een IPV4 adres. Maar dat lukt natuurlijk niet want ik heb een IPV6 WAN adres.

Wat moet ik doen om dit draaiend te krijgen ?

Message 1 of 1
Top Contributors
Discussion stats
  • 0 replies
  • 524 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation