Discussion stats
  • 0 replies
  • 127 views
  • 0 kudos
  • 1 in conversation
Top Contributors
Reply
Follower

is er een maximum aan MB's via wifi

ik heb een Netgear Nighthawk R 7000 diehet goed deed totdat ik moest gaan thuiswerken en mijn 2 kinderen via de computer les kregen. Met regelmaat knalt de wifi er nu uit. Zou dan kunnen omdat we nu tegelijkertijd teveel MB'sgebruiken?

Message 1 of 1