Discussion stats
  • 1 reply
  • 615 views
  • 0 kudos
  • 2 in conversation
Top Contributors
Reply
Highlighted
Community Manager

Moet ik de router van mijn provider in bridge mode zetten?

Ik heb nu een Netgear router maar wat doe ik met de router van de provider? 

Model: R7000|AC1900 Smart WIFI Router, R7800|Nighthawk X4S AC2600 Wifi Router, RBK53|Orbi AC3000 Tri-band WiFi System
Message 1 of 2
Highlighted
NETGEAR Moderator

Re: Moet ik de router van mijn provider in bridge mode zetten?

Ja, het is beter om de router van je provider in bridge mode te laten zetten. Dit voorkomt wat ze noemen interferentie. Wat is dat? 

Natuurkundig verstaat men onder interferentie het samen- of tegenwerken van golven op dezelfde plaats en tijd. Dit effect kunnen eenvoudig vergelijken met het gooien van kiezelstenen in een vijver. Een omgeving die nagenoeg geen last van interferentie heeft kan je vergelijken met het gooien van één kiezelsteen in het water. In deze situatie zie je een keurig cirkelvormig golvenpatroon. Gooien we daarentegen een aantal kiezelstenen tegelijkertijd in het water, dan zien we meerdere golven die elkaar verstoren. Dit is precies wat er gebeurt met interferentie zoals bij Wi-Fi, met als resultaat een instabiele draadloze verbinding.

 

De router functie wordt bij bridge mode dan gewoon overgenomen door de router van NETGEAR. Dat is dan je netwerk en waar je met je clients op inlogged. 

Message 2 of 2