Discussion stats
  • 1 reply
  • 1587 views
  • 0 kudos
  • 2 in conversation
Top Contributors
Reply
Highlighted
Follower

Wat betekenen de kleuren geel en paars van de satelliet in de app

in de app veranderen met regelmaat de kleuren bij de satelliet van geel naar paars. wifi blijkt dan offline status te hebben maar alles werkt wel. wie weet wat hier aan de hand is

Model: RBK53|Orbi AC3000 Tri-band WiFi System
Message 1 of 2
Highlighted
NETGEAR Moderator

Re: Wat betekenen de kleuren geel en paars van de satelliet in de app

We hebben een Engelstalig artikel over de kleuren van de satellieten gepubliceerd. Zie 

https://kb.netgear.com/31017/How-do-I-set-up-my-Orbi-router-and-satellite

Message 2 of 2